top of page
bubble-02.png

פרסומים מדעיים

Exploiting the critical perioperative period to improve long‑term cancer outcomes

מאמר זה פורסם בשנת 2015 בעיתון המדעי היוקרתי Nature. מאמר סקירה זה מתאר את חשיבותה הרבה של תקופת הזמן הקצרה סביב הניתוח להסרת הגידול הסרטני (ימים לפני ואחרי הניתוח) בהשפעה על הסיכויים שבעתיד הרחוק יתפתחו גרורות סרטניות, למרות הצלחת הניתוח. המאמר מנתח את האספקטים השונים של הניתוח והשלכותיהם על רקמות ממאירות ועל המערכת החיסונית. המאמר מתייחס להשפעות של גורמים הקשורים לניתוח כמו חרדה, לחץ, תזונה, הרדמה, משככי כאבים, היפותרמיה, מתן דם, פגיעת ריקמה, והורמני לחץ ומין. חלק מאותם גורמים יכולים להשפיע לרעה ולעודד תהליכים סרטניים. בעזרת הבנת המנגנונים המזיקים והצגת נתונים אמפיריים המאמר מציג אופציות לטיפולים והתערבויות שונות המגנות מפני הגורמים הנ"ל ומשפרות את הסיכוי להימנע ממחלה גרורתית בטווח הארוך. המאמר מציע טיפול התערבותי  המבוסס על שתי תרופות החוסמות מנגנונים ביולוגים המזרזים התהליכים הסרטניים (חסימה של תגובות אדרנרגייות ומניעת יצור פרוסטגלנדינים). בעזרת הטיפול התרופתי, התקופה סביב הניתוח יכולה להיות חלון הזדמנויות לצמצום שארית המחלה הסרטנית בגוף ושיפור השרידות לטווח ארוך.

Perioperative Biobehavioral Interventions to Prevent Cancer Recurrence Through Combined Inhibition of β-Adrenergic and Cyclooxygenase 2 Signaling

מאמר זה פורסם בשנת 2018 בעיתון המדעי Cancer. המאמר מציג סקירה נרחבת על תהליכים ביולוגיים ורפואיים המתרחשים סביב תקופת הניתוח בחולי סרטן. המאמר מתאר כיצד תהליכים אלו המוגבלים לתקופה קצרה יחסית משפיעים על התוצאות לטווח ארוך של מחלת הסרטן, ומנתח את השפעת מנגנוני דלקת ולחץ פיזיולוגי ופסיכולוגי על התפתחות גרורתית ממאירה. הסקירה מפרטת על הצורך במתן תוספת של תרופות חוסמי ביטא ומעכבי COX2 סביב תקופת הניתוח, אשר מעכבים את אותם מנגנוני דלקת ולחץ, ומדגים במחקרים קליניים נרחבים כיצד תרופות אלו הפחיתו גרורות ומנעו הישנות של מחלת הסרטן. בנוסף, המאמר סוקר את התועלת שיש לטיפול פסיכולוגי להורדת לחץ, כאשר אין אפשרות לתת את התרופות מסיבות של קונטרה-אינדיקציה רפואית. המאמר סוקר באופן מקיף ונרחב כיצד מתן טיפול תרופתי ו\או טיפול פסיכולוגי בתקופה סביב הניתוח יכולה להפוך את אותה תקופה קריטית המסוכנת להאצה של התהליכים הסרטניים לתקופה בה עוצרים ומחסלים שאריות מחלה ומשפרים סיכויי החלמה.

Perioperative beta-adrenergic blockade and COX2 inhibition in colorectal cancer patients improves pro-metastatic indices in the excised tumor: EMT, tumor infiltrating lymphocytes (TILs), and gene regulatory pathways

המאמר, אשר פורסם בשנת 2020,  מציג תוצאות ממחקר קליני של מעבדתנו, אשר נערך בחולי סרטן מעי שקיבלו טיפול משולב של נוגד דלקת וחוסם בטא-אדרנרגי סביב התקופה הניתוחית. טיפול זה משפיע על חסימת מנגנוני לחץ ודלקת. מנגנונים אלו מוגברים בתקופת הניתוח ומעודדים החמרה של מחלת הסרטן והתפתחות גרורות. החולים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי, כאשר קבוצה אחת קיבלה טיפול תרופתי והקבוצה השנייה קיבלה פלצבו. נלקחו דגימות מהגידול לבדיקות גנטיות לאפיון השפעת התרופות על תאי הגידול. ניתוח תוצאות הדגימות מדגים ירידה במדדים גנטיים המעודדים התפשטות של הגידול והיווצרות גרורות וכן שיפור אפקטיביות תאי מערכת החיסון מול הגידול. בנוסף, הישנות המחלה לאחר שלוש שנים נמצאה נמוכה הרבה יותר בקבוצה שקיבלה טיפול תרופתי לעומת הקבוצה שקיבלה פלצבו, אך המחקר נערך במספר קטן של נבדקים מכדי להסיק באופן חד משמעי על מדד הישרדותי זה. לפיכך, המחקר משוחזר עתה בקבוצות גדולות של נבדקים חולי סרטן המעי במספר בתי חולים בארץ.

Perioperative COX-2 and β-adrenergic blockade improves metastatic biomarkers in breast cancer patients in a phase-II randomized trial

Perioperative Inhibition of β-Adrenergic and COX2 Signaling in a Clinical Trial in Breast Cancer Patients Improves Tumor Ki-67 Expression, Serum Cytokine Levels, and PBMCs Transcriptom

שני מאמרים אלו, שפורסמו בכתבי עת מדעיים, מציגים מחקר קליני של מעבדתנו בקרב חולות סרטן השד. מחקר זה בדק טיפול משולב של חוסם COX2 וחוסם ביטא-אדרנרגי סביב התקופה הניתוחית אצל חולות סרטן שד בשלבים מוקדמים של המחלה. טיפול זה מונע הפעלת יתר של מנגנוני לחץ ודלקת. מנגנונים אלו מוגברים בתקופת הניתוח ומעודדים החמרה של מחלת הסרטן והתפתחות גרורות. המטופלות חולקו באופן רנדומלי לשתי קבוצות, כאשר קבוצה אחת קיבלה את הטיפול התרופתי סביב הניתוח, והקבוצה השנייה קיבלה פלצבו. נלקחו דגימות מהגידול שהוסר, וכן בדיקות דם למרקרים פרו-גרורתיים. התוצאות הדגימו ירידה במרקרים פרו-גרורתיים, ירידה במדדים של גורמי דלקת, ועלייה בגורמי מערכת החיסון הנלחמים בגידול. הטיפול הינו בטוח לשימוש ומהווה אסטרטגיה יעילה כנגד מנגנונים מזיקים בתקופת הניתוח שיכולים לגרום להישנות המחלה והתפתחות גרורות. המחקר מדגים את חשיבות הטיפול התרופתי סביב תקופת הניתוח, תקופה קריטית המשפיעה לטווח ארוך על סיכויי השרידות.

Tel_Aviv_university_logo.svg.png
bottom of page